За нас


 

Издателска къща "Анубис" и издателство Булвест 2000” са частни издателства, основани през 1990 г., които принадлежат към обща издателска група. Главната насока в тяхната издателска дейност е създаване, публикуване и разпространяване на учебници и учебни помагала за деца, ученици и учители. Фирма Анубис-Булвест” ООД е официалният  дистрибутор на двете издателства.

 

През изминалите години издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ се наложиха като едни от водещите учебникарски издателства в България. Като следват основните тенденции и приоритети на националната образователна политика, те предлагат учебници и учебни помагала по всички образователни дисциплини, съответстващи на държавните образователни стандарти и официално одобрени от Министерството на образованието и науката.

 

Учебните материали на двете издателства са придобили висока популярност сред образователните среди, благодарение на прецизния подбор на автори и консултанти – утвърдени университетски преподаватели , водещи методисти и учители. Двете издателства имат общо няколко хиляди издания, богато онагледени с цел улесняване на работата с тях и с високо качество на полиграфическото изпълнение. Те са разработили пълни комплекти учебници по всички предмети по новите учебни програми на МОН за предучилищния, началния, прогимназиалния и гимназиалния образователен етап. Всички техни учебници вече имат и електронни варианти, обогатени с допълнителни атрактивни материали за учениците.

 

„Анубис“ и „Булвест 2000“  имат солиден опит в работата с чуждестранни издателства и в успешното изграждане на интернационални партньорства. Сред международните партньори на издателствата са Klett Verlag и Oxford University Press. През 2010 г. издателска къща “Анубис” беше отличена от Съвета на европейската научна и културна общност с почетна награда за принос към развитието на европейската наука и култура, а през 2012 г. „Анубис-Булвест“ спечели приза Инвеститор в знанието в конкурса за социално отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) за проекта „Електронни учебници”.